Dzwoniąc pod numer telefonu 17 194-39 uzyskać można pełną informację o placówkach medycznych i gabinetach lekarskich w zakresie:

  • godzin ich funkcjonowania
  • adresu i numeru telefonu
  • świadczonych usługach medycznych
  • czy świadczone usługi są refundowane.

Informacja obejmuje placówki medyczne i gabinety lekarskie z terenu całego województwa podkarpackiego.