menu_1.jpgmenu_2.jpgmenu_3.jpgmenu_4.jpgmenu_5.jpg

modul_informacyjny_151x311_eskulap_2016_v3.jpg

 

Program profilaktyki raka jelita grubego

Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób od 40 roku życia.

Program ma na celu wczesne wykrycie nowotworu jelita grubego i zwiększenie świadomości uczestników programu w zakresie profilaktyki.

Program realizuje SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej 4, w Pracowni Endoskopii; terminy i godziny badań:

poniedziałki w godz. od 10.00 do 11.00

środy w godz. od 9.00 do 10.00

czwartki w godz. od 9.00 do 10.00

piątki w godz. od 10.00 do 11.00.

Rejestracja pod nr tel.: 17 86 11 032, lub osobiście w Pracowni Endoskopii w godz. od 10.00 – 13.30.

Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni, zameldowani w Rzeszowie                         w wieku 40 lat i powyżej. W programie nie mogą wziąć udziału osoby pozostające  w leczeniu z powodu chorób jelita grubego w poradni onkologicznej lub  chirurgicznej oraz osoby biorące udział w ostatnich 2 latach w tego typu programie. 

W ramach programu można skorzystać z badań przesiewowych (badania kału na krew utajoną, badania i porady lekarza specjalisty).

W uzasadnionych przypadkach wykonywane jest badanie kolonoskopowe,  kolonoskopia z biopsją lub kolonoskopia z polipektomią.

Łącznie planuje się objęcie badaniami przesiewowymi ok.120 osób.

 

Termin realizacji programu: od 23 marca 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. lub do wyczerpania limitu badań.

 

© COPYRIGHT 2008 - INFORMACJA MEDYCZNA r-BIT