menu_1.jpgmenu_2.jpgmenu_3.jpgmenu_4.jpgmenu_5.jpg

modul_informacyjny_151x311_eskulap_2016_v3.jpg

 

Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C

Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców Rzeszowa.

Głównym celem programu jest ograniczenie skali zakażeń wirusem HCV w populacji    mieszkańców Rzeszowa oraz ich wczesne wykrywanie, a także zwiększenie wiedzy społeczności Rzeszowa na temat czynników ryzyka wirusowego zapalenia wątroby typu C i profilaktyki w tym zakresie.

Program realizuje SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w przychodniach i Szpitalu Miejskim, tj. w:

- Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie   przy ul. Hetmańskiej 21, w Punkcie poboru krwi; terminy badań: 

poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 9.30,

- Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a, w Punkcie poboru krwi; terminy badań:

poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 9.30,

- Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej 4, w Punkcie poboru krwi; terminy badań: 

 poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 18.00. Rejestracja do Programu nie jest wymagana.

Bezpłatnymi badaniami na obecność przeciwciał anty – HCV we krwi – bez skierowania lekarza POZ, będą objęte osoby – kobiety i mężczyźni mający zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Rzeszowa, mający 25 lat i więcej.

Adresatami Programu będą w szczególności  osoby hospitalizowane w ciągu ostatnich 15 latach minimum jeden raz, osoby po przebyciu drobnych zabiegów w ostatnich 15 latach, osoby bezrobotne. Główną drogą szerzenia się zakażenia wirusem HCV jest naruszenie ciągłości tkanek, głównie podczas wykonywania procedur medycznych – osoby hospitalizowane należą do grupy podwyższonego ryzyka i powinny być uwzględnione w programach przesiewowych skierowanych na wykrycie zakażenia HCV. Badania z wielu krajów wskazują, że przynależność do grupy o niskim statusie społeczno – ekonomicznym jest istotnym czynnikiem zwiększonego ryzyka zakażenia HCV. Wszyscy uczestnicy Programu wypełniają ankietę ukierunkowaną na wykrycie  czynników ryzyka zakażenia wirusem HCV.

Osoby z dodatnim wynikiem badania kierowane będą - w ramach świadczeń powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - do Poradni Chorób Zakaźnych, celem dalszych badań  i objęcia specjalistycznym leczeniem.

Łącznie planuje się objęcie badaniami przesiewowymi ok.421 osób.

 

Termin realizacji programu:  od 11  kwietnia 2016 r.  do 16 grudnia 2016 r. lub do wyczerpania limitu badań.

 

© COPYRIGHT 2008 - INFORMACJA MEDYCZNA r-BIT