menu_1.jpgmenu_2.jpgmenu_3.jpgmenu_4.jpgmenu_5.jpg

modul_informacyjny_151x311_eskulap_2016_v3.jpg

 

Program wczesne wykrywanie i leczenie cukrzycy typu II

Program pn.: ”Wczesne wykrywanie i leczenie cukrzycy typu II  dla osób od 40 roku życia”.

Program ma na celu zwiększenie wykrywalności cukrzycy i edukację prozdrowotną w zakresie czynników ryzyka cukrzycy, zdrowego trybu życia, a w przypadku wykrycia cukrzycy umożliwia pogłębioną diagnostykę.

 W programie mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni zameldowani w Rzeszowie,  w wieku od 40 roku życia.

W programie nie mogą wziąć udziału osoby pozostające w leczeniu z powodu cukrzycy   w poradni diabetologicznej.

Program realizowany jest w Przychodniach Specjalistycznych Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21, w poniedziałki w godz.:10.00 – 15.00 i od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 14.00, oraz Przychodni Specjalistycznej Nr 3, przy ul. Hoffmanowej 8a, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 9.00.

W etapie wstępnym Programu wykonywane są przesiewowe badania poziomu cukru we krwi i edukacja prozdrowotna prowadzona  przez pielęgniarkę, przekazywanie materiałów edukacyjnych.

Badania pogłębione, wykonywane w razie potrzeby, obejmują badanie i poradę lekarza specjalisty, badanie tzw. krzywej cukrowej.

Uczestnicy programu z rozpoznaną cukrzycą mogą również skorzystać z edukacji prozdrowotnej dotyczącej przystosowania się do życia z chorobą, zapobiegania powikłaniom.

Do badań przesiewowych nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Do badań pogłębionych należy się zarejestrować telefonicznie pod nr.:17 853 52 81 do 84, wew.318 lub osobiście w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej w Poradni Diabetologicznej (II piętro, pok.210) w poniedziałki w godz. 10.00 – 15.00 oraz od wtorku do piątku w godz.7.30 – 14.00.

W Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej 4 – w miejscu ogólnodostępnym, w holu przed Izbą Przyjęć odbywać się będą akcje przesiewowych badań poziomu cukru we krwi. Odbędą się one w dniach 24 maja br., 17 sierpnia br., 18 października br. i 15 listopada br., w godzinach od 10.00 do 13.00.

Łącznie planuje się objęcie badaniami przesiewowymi ok. 240 osób.

 

Program  realizowany jest od 10 maja 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. lub do wyczerpania limitu badań.  

 

© COPYRIGHT 2008 - INFORMACJA MEDYCZNA r-BIT