menu_1.jpgmenu_2.jpgmenu_3.jpgmenu_4.jpgmenu_5.jpg

modul_informacyjny_151x311_eskulap_2016_v3.jpg

 

Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i lec

Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób powyżej 45 roku życia.

Głównym celem programu jest zapobieganie powikłaniom cukrzycy jakim jest m.in. retinopatia cukrzycowa. Wczesne wykrycie choroby i podjęcie leczenia pozwoli osobom chorującym na cukrzycę, na zachowanie wzroku.

  Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn, mieszkańców Rzeszowa chorujących na cukrzycę, w wieku  45 lat lub więcej. Programem będą objęci ci chorzy, którzy nigdy nie  przechodzili badania dna oka pod kątem zmian cukrzycowych, bądź od ostatniego takiego badania upłynął ponad rok. Uczestnikami Programu nie mogą być osoby leczone obecnie bądź w przeszłości z powodu powikłań ocznych cukrzycy, tj. po laseroterapii, iniekcjach doszklistkowych, witrektomii.

Program realizuje Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie, przy ul. Rycerskiej 4 -  Oddział Okulistyki. Badania wykonywane są w każdą środę w godzinach od 14.35 do 18.35. Rejestracja do programu odbywa się telefonicznie pod nr tel.:17 86 110 31 do 35 wew.324 lub osobiście w sekretariacie Oddziału Okulistyki od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 14.00.

W ramach programu, w etapie wstępnym będą wykonywane podstawowe badania okulistyczne oraz badanie dna oka (po rozszerzeniu źrenic) z fotografią dna oka.

W zależności od wyników badań zalecona zostanie dalsza obserwacja lub przeprowadzone zostaną bardziej szczegółowe, pogłębione badania specjalistyczne, takie jak badanie ultrasonograficzne oka, tomografia oka, badanie angiografii fluoresceinowej.

Łącznie planuje się objęcie badaniami przesiewowymi ok. 108 osób.

 

Program realizowany będzie w terminie od 10 maja 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. lub do wyczerpania limitu badań.              

© COPYRIGHT 2008 - INFORMACJA MEDYCZNA r-BIT