Podkarpacka

Informacja Medyczna

menu_1.jpgmenu_2.jpgmenu_3.jpgmenu_4.jpgmenu_5.jpg

modul_informacyjny_151x311_eskulap_2014.jpg

 

ZAWĘŻENIE WYNIKÓW WYSZUKIWANIA
Miejscowość
Szukane wyrażenie
WIZYTÓWKA
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY im. Ks. B. Markiewicza
BRZOZÓW
ul ks.J.Bielawskiego 18
Telefon: 13 430-95-00, 430-95-52
Fax. 13 434-14-20
www.szpital-brzozow.pl e-mail: onkologia@szpital-brzozow.pl
Godziny przyjęć:
(otwarcia)
  • całodobowo
Nocna i świąteczna opieka lekarska od poniedziałku do piątku od godz. 18:00 do 8:00 dnia następnego, sobota, niedziela oraz święta całodobowo.
NFZ   Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza realizuje świadczenia zdrowotne i promuje zdrowie. Posiada zawarte umowy z NFZ w następujących zakresach: leczenie szpitalne, leczenie szpitalne - programy terapeutyczne lekowe, leczenie szpitalne -chemioterapia, leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opieka paliatywna i hospicyjna, ratownictwo medyczne, podstawowa opieka zdrowotna. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza to jednostka bardzo ceniona w swoim środowisku. Posiada 17 oddziałów szpitalnych w tym Oddział Pomocy Doraźnej i dwa oddziały dzienne, 21 poradni specjalistycznych. Szpital ma charakter wieloprofilowy z tendencją do przekształcania się w kierunku profilu onkologicznego, dlatego też duży nacisk położony jest na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych. Obszar działania Szpitala w zakresie opieki zdrowotnej stanowi obwód zapobiegawczo leczniczy obejmujący Powiat Brzozowski. Natomiast będący w strukturach Szpitala Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny posiadający ponad 30-letnią tradycję, jest jednym z dwóch ośrodków onkologicznych w Województwie Podkarpackim i obszarem działania obejmuje makroregion Polski południowo-wschodniej. Świadczenia udzielane są dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego ( populacja ponad 2 mln osób) i mieszkańców województw ościennych. Ośrodek Onkologiczny zatrudnia specjalistyczną kadrę lekarską oraz wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt zlokalizowany w zakładach i pracowniach diagnostycznych. Ośrodek prowadzi kompleksowe działania z zakresu epidemiologii, profilaktyki, wykrywania i diagnozowania nowotworów oraz leczenia chorych z nowotworami z zastosowaniem najnowszych metod i technik leczenia. Zaletą Ośrodka jest całościowe objęcie opieką pacjentów od momentu zdiagnozowania choroby, poprzez wielokierunkowe leczenie w oddziałach chirurgii onkologicznej, chemioterapii, radioterapii, hematologii onkologicznej, ortopedii onkologicznej, medycyny paliatywnej oraz monitorowanie wyników leczenia poprzez objęcie pacjentów kontrolą w warunkach ambulatoryjnych. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny rozwija się dynamicznie. Świadczą o tym nowo powstałe oddziały szpitalne jak Oddział Hematologii Onkologicznej, Oddział Ortopedii Onkologicznej. Dla szybkiego i trafnego diagnozowania pacjentów jednostka zabiega o zakup specjalistycznego sprzętu i tworzenie pracowni i zakładów. W ostatnim czasie powstała Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Zakład Brachyterapii. Jednostka zabiega o wyposażenie i uruchomienie Laboratorium mikrobiologicznego.

Galeria zdjęć
© COPYRIGHT 2008 - INFORMACJA MEDYCZNA r-BIT